ไดอาเนทิค หลักการใช้ ไดอะเนติกส


ไดอะเนติกส์ วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เกี่ยวกับสุขภาพจิต
หลักการใช้ ไดอะเนติกส
US 1-800-722-1733
EU (45) 33 73 66 66
TH (66) 0 2236 4903
Where Can I Get Dianetics?


ผ่อนคลายและปลดปล่อยความรู้สึกที่แซกซ้อน
เสริมอำนาจจิตของท่าน จากระบบการใช้ ไดอาเนทิค ในวีดีโอชุดนี้

ไดอาเนทิค
หนังสือไดอาเนทิคคู่มือระดับหนึ่งในระบบท่าน สามารนำมาปฏิบัติอย่างคุ้มค่าและโดยเฉพาะ ในกรณีที่นำประโยชน์ส่วนตัวที่ได้ผลมาสู่ผู้อ่าน หลายๆ ท่าน ในโอกาศนี้ได้นำมาบันทึกเทปวีดีโอ ที่แสดงให้คุณได้เข้า ใจระบบไดอาเนทิค

และนำมาปฏิบัติอย่างกูต้องตามมาตราการที่ระบุไว้ ในเทปบันทึกชุดนี่คุณจะสามารจะศึกษาการใช้ระบบกลวิธี ที่เข้าใจง่ายในการแนะนำของ แอล รอน ฮับบารด์ เข้าใจความบกพร่องในป้ญหาต่างๆ และขจัดสิ่งอุปสรรคให้คลายออก ไปจากการดำเนินชีวิตประจำวัน

ไดอาเนทิคบันทึกไว้โดยวิธีนำประโยชน์ และก่อเกิดประสิทธิ์ ภาพอย่ างมากในการประกอบด้าน จิตวิทยา ชุดนี้แสดงให้เห็น-ใน้อยคำที่เรียบง่ายสำหรับผู้ชมทุกรุ่นทุกวัย -ในแหล่งของความ บีบคั้น ความตึงเครียด ความหดหู่หรือการป่วยทางด้านจิต การกดดันใต้อำนาจกริยาที่ไม่ปรกติ ฟื้นฟูจิต ทำให้มีสมรรภาพ เหมือนเดิมนั่นคือ -รีแอกทีฟวไมด

ในเทปบันทึกชุดนี้ ได้เสนอให้คุณรู้จัก ไดอาเนทิค ในที่ประชุม ภึงและ บรรยายการทำลายรีแอกทีฟวไมด คุณสามารนำมาประยุกต์เพื่อขจัดความ ตึงเครียดจากป้ญหาต่างๆ ในจิตใจ.

จากการเรียบเรียงจากหนังสือของ รอน ฮับบารด์ซึ่งเป้นที่ได้รับ ความนิยมและนำไปจำหน่ายมากที่สุด รวบรวมในวีดีโอเทป ชุดนี้เพื่อ ให้ผู้เข้าใจอย่าง่องแท้ และท้าทายหลักการของไดอาเนทิค

เมื่อชมรายการนี้โดยเฉพาะตนเองหรือท่านอื่น กรุณานำมาใช้ให้เป็น ประโยชน์ใช้เทปนี้ เพื่อกำจัดความทุกข์ ในแต่ละบุคคล เพื่อจะเปิดประตูให้กับความ มั่นใจอีกครั้งหนึ่ง

To Order Dianetics


Write to us or call!
North and South America
info@bridgepub.com
1-800-722-1733

All other parts of the world
books@newerapublications.com
0011 8862 8770 5075 (Taiwan)
(45) 33 73 66 66 (Copenhagen)

© 1999-2004 Church of Scientology International.
All Rights Reserved.

For Trademark Information